Vet mer om att arbeta som stafettläkare

Stafettläkare kan hyras av in regioner när behovet är särskilt stort. De flesta kanske känner till att det kan vara mycket lukrativt – på senare år har det gått att läsa många reportage om hur mycket en stafettläkare kan tjäna på kort tid. I den här texten kan du läsa mer om lönerna och vad det innebär att arbeta som inhyrd.

Vad är det för något?

Stafettläkare kan också kallas för hyrläkare eller resursläkare och beskriver läkare som, antingen på heltids- eller deltidsbasis, väljer att arbeta på uppdrag av olika vårdcentraler och sjukhus. Det gäller nödvändigtvis bara i Sverige – det är inte ovanligt att svenska läkare väljer att ta uppdrag i till exempel Norge eller Finland, eller något av de andra nordiska länderna.

Stafettläkare behövs när läkarbrist råder

Det råder brist på läkare i Sverige och har gjort under ganska lång tid. När bristen ökar, ökar behovet av stafettläkare i samma takt. Inte sällan handlar det om sjukhus utanför storstäderna som kanske har svårare att locka fast anställd personal.

För vissa sjukhus har det blivit ett problem, eller kanske snarare en suboptimal lösning för att få in folk när ordinarie personal är för få eller behöver ledig tid, till exempel. Att lösningen kan anses suboptimal från sjukhusens sida är på grund av de höga kostnaderna. Att det dyker upp annonser där resursläkare får omkring 80 000 – 90 000 kronor i veckan är inte ovanligt. Givetvis är det inte bara nackdelar med det – sjukhusen gör ju det för att det finns ett behov.

Fördelar för läkaren som arbetar på uppdragsbasis

Den höga lönen är en sak, men det kan också finnas fler fördelar med att arbeta på uppdragsbasis som läkare.

  • Dynamisk arbetsmiljö. Att få arbeta på olika sjukhus och vårdcentraler runtom i landet, eller i Norden, innebär en dynamisk arbetsmiljö. Inte minst kan det vara lärorikt, då möjligheter ges att träffa fler patienter, kollegor och se hur olika arbetsplatser jobbar.
  • Lön. Som nämnt ovan, är det inte ovanligt att annonser dyker upp som erbjuder stafettläkare omkring 80 000 till 90 000 i veckan – alltså flera hundratusen i månaden.
  • Möjlighet till internationellt arbete. Den som vill pröva på att arbeta utomlands, och då främst i något av de andra nordiska länderna, kan göra det som hyrläkare.