Snabba frågor om Danx koppling mot WooCommerce

Med hjälp av ett plugin går det att skapa koppling mellan WooCommerce och Danx. Här presenteras några frågor kring tjänsten.

Vad heter det plugin som används?

Det plugin som används för att koppla samma WooCommerce och Unifaun heter ”Woo Pacsoft Unifaun”. Det kan laddas hem direkt från WordPress katalog av plugin. Det är samma plugin oavsett om orderkoppling önskas till Danx eller annat samarbetande logistikföretag.

Hur aktiveras kopplingen?

Företagare behöver först och främst ett konto hos Unifaun. Därefter behöver tjänsten Orderkoppling aktiveras. Det är en tilläggstjänst med en årlig avgift som beställs direkt från företaget. När Orderkoppling hos Unifaun är aktiverad ger kundtjänst en API-nyckel till företaget. Denna ”nyckel” ska användas i Woo Pacsoft Unifaun för att koppla samma WooCommerce med Unifaun.

Vad är användarnamn och lösenord?

När detta plugin är installerat behöver koppling ske mot kontot på Unifaun. I inställningar anges därför samma användarnamn och lösenord som används för att logga in hos dem. Efter att API-nyckeln sedan har angetts kan överföringen av information ska manuellt eller automatiskt.

Vad är fördelen med koppling mellan WooCommerce och Danx?

Den stora fördelen med kopplingen är den förenklade administrationen av skapande och hantering av fraktsedlar. Därmed frigörs arbetstid som istället kan läggas på värdeskapande åtgärder.

Vad innebär det praktiskt?

  • När en order läggs i E-handelssystemet kommer kunden ange leveransadress och faktureringsadress.
  • Informationen sänds vidare till Unifaun, via detta plugin til WooCommerce, för att där automatiskt användas för att skapa de fraktsedlar som behövs för frakt med Danx.
  • Företagaren loggar in och skriver ut de fraktsedlar som behövs varpå dessa används vid frakt.

Någon manuell hantering behövs alltså inte vilket därmed minimerar den tid som behöver läggas ner på denna administration.

Vad kostar det?

En startavgift betalas först på 2500 kr. Utöver detta tillkommer en löpande årsavgift på 2000 kr. Det är en kostnad mot Unifaun – inte Danx. Någon bindningstid eller uppsägningstid finns däremot inte. Däremot går det inte att säga upp abonnemanget i förväg. En företagare som betalat för ett år får därmed tjänsten under denna tid och om inte ny betalning sker sägs tjänsten upp.

Är det svårt att installera?

Nej, det finns tydlig information på webbplatsen hur nedladdning och installering sker. Det är även möjligt att köpa in denna tjänst mot timdebitering.