Olika slags barncyklar

När ditt barn har blivit stor nog att börja cykla på en cykel för större barn, det vill säga en cykel med drivlina och pedaler, finns det ett antal olika alternativ du har att välja mellan. Du bör välja det alternativ som bäst passar ditt och ditt barns preferenser vad gäller typ av cykling och cykelns utseende. Under en längre tid fanns det en trend där de flesta barncyklar som fanns tillgängliga på marknaden påminde om små mountainbikes.

På senare tid har dock en förändring skett, och numera finns det även många varumärken som tar fram cyklar för barn som påminner om stadscyklar. Om du bor i ett ganska lantligt område där ditt barn kommer ge sig fram längs leder och grusvägar, kan det vara en bra idé att satsa på en barncykel som påminner mer om en renodlad mountainbike. Om du istället bor i en stad och barnet främst kommer cykla på asfalterade vägar, kan en stadscykel eller så kallad cruiser göra sig alldeles utmärkt. Många barncyklar är enväxlade, men du kan ibland även finna cyklar med växlar bland de som har 20-tumshjul (vilka lämpar sig för barn över 5 års ålder).

Skiljer sig barncyklar för pojkar och flickor åt?

På samma sätt som skillnaden mellan herrcyklar och damcyklar sällan är särskilt relevant, behöver man ofta inte lägga särskilt stor vikt vid huruvida en barncykel är en pojkcykel eller flickcykel. Även om många av de större tillverkarna fortfarande tillhandahåller cyklar för pojkar respektive flickor, börjar de mindre tillverkarna i allt högre utsträckning ta fram könsneutrala cyklar, vilket såväl barncyklar som vuxencyklar i grund och botten är.

Det finns ingen skillnad avseende storlek på pojkcyklar eller flickcyklar, utan bara vad gäller design och färgsättning. Så vilken cykel du bör välja har till stor del med barnets preferenser att göra. Din dotter kanske vill ha en rosa cykel med glitter, eller så vill hon hellre ha en blå cykel medan din son hellre cyklar på en rosa eller lila barncykel. Könsneutrala cyklar har ofta enkla färger såsom grönt eller orange, vilka inte är lika starkt kopplade till något av de bägge könen.